Miljö & Etik

På Magasin friend of brands AB är vi fast beslutna att driva affärer på ett ansvarsfullt sätt. Vi jobbar idag med kvalitet som ledord när vi väljer varumärken som vi vill jobba med, på samma sätt som kvalitet är huvudfokus så är det lika viktigt för oss att vara ansvarstagande i alla led. Vi vill jobba mot en hållbar framtid genom att prioritera ansvarsfulla inköp som leder till en hållbar konsumtion. En viktig del i detta arbete handlar om att betala rätt pris med sociala och miljömässiga kostnader inkluderade, för de varor och tjänster som vi köper.

För att säkerställa att våra produkter inte innehåller några farliga ämnen så jobbar vi proaktivt med EU:s kemikalielagstiftning REACH Magasin friend of brands vill bidra till en grön samhällsutveckling. Vi ska i största möjliga mån tänka och agera grönt i vår verksamhet och på så sätt försöka minimera vår miljlöpåverkan. Vår ambition är att bedriva vår verksamhet på ett så rättvist, etiskt och transparent sätt som möjligt. Vi ser mänskliga rättigheter som en grundläggande ansvarsprincip i vårt arbete och strävar efter att det ska respekteras i hela värdekedjan.

 

ISO 9001

Vi på Magasin är certifierade enligt ISO 9001 som är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar

ISO 14001

Vi på Magasin är certifierade enligt ISO 14001 som är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Hållbara förpackningar

Som ett steg i en mer hållbar produktutveckling samt minskad miljöpåverkan så har vi valt att på vårt eget varumärke Bercato använda oss av naturliga kvistförpackningar. Kvistförpackningen är återvunnen kartong som inte är behandlad. Vi använder oss också utav ett enfärgat tryck p

Som ett steg i en mer hållbar produktutveckling samt minskad miljöpåverkan så har vi valt att på vårt eget varumärke Bercato använda oss av naturliga kvistförpackningar. Kvistförpackningen är återvunnen kartong som inte är behandlad. Vi använder oss också utav ett enfärgat tryck på förpackningarna för att minimera färgåtgången på trycket på förpackningarna som i sin tur minskar miljöpåverkan.


Läs mer

Hållbart urval

På ett urval produkter tar vi det ett steg längre och har gjort dom klimatneutrala. Det gör vi genom att skänka pengar till ett hållbart skogsbruk i Panama och ett projekt som heter Tropical Mix i samarbete med Tricorona Climate Partner. Projektet är certifierat av bland annat Gold Standard

På ett urval produkter tar vi det ett steg längre och har gjort dom klimatneutrala. Det gör vi genom att skänka pengar till ett hållbart skogsbruk i Panama och ett projekt som heter Tropical Mix i samarbete med Tricorona Climate Partner. Projektet är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.


Läs mer