Miljø & Etikk

MILJØ & ETIKK

 

For oss på Magasin har det vært naturlig å ta ansvar for hvordan vi påvirker samfunnet, fra så vel et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv. Det handler om å ta ansvar utover hva loven krever. Det er viktig for oss å ha respekt for menneskers rettigheter, sikre arbeidsforhold og miljøvennlige arbeidsmetoder.

 

Slik jobber vi på Magasin med CSR (engelsk Corporate Social Responsibility)

• Et godt verdigrunnlag ser vi på som nødvendig og helt naturlig.

• Vi er sertifiserte i forhold til ISO9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø.

• Ansvarsfulle forretningsmetoder.

• Vi legger stor vekt på å følge opp regelverket i leverandørkjeden og arbeider med å bygge langsiktige partnerskap. Fokus ligger på løpende leverandørevalueringer og besøk til de ulike leverandører.

• Alt vi har av frotté er oekotex sertifisert.

© Magasin Friend of Brands AB 2016

Certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet & 14001 Miljö