Miljö & etik

MILJÖ & ETIK

 

För oss på Magasin har det varit en självklarhet att ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det handlar om att ta ansvar utöver vad lagen kräver. Det är viktigt för oss med respekt för mänskliga rättigheter, säkra arbetsförhållanden och miljövänliga arbetsmetoder.

 

Så här jobbar vi på Magasin med CSR (engelska Corporate Social Responsibility)

• En god värdgrund ser vi som en nödvändighet och självklarhet

• Vi är certifierade enligt ISO9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö

• Ansvarsfulla affärsmetoder

• Vi lägger stort fokus på regelefterlevnad i leverantörskedjan och

arbetar med att bygga långsiktiga partnerskap. Tyngdpunkten ligger

på löpande leverantörsutvärderingar och leverantörsbesök.

• All vår frotté är oekotex certifierad

© Magasin Friend of Brands AB 2016

Certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet & 14001 Miljö